Ще направим Facebook да работи за вас

Над един милион българи ползват Facebook. Вашето присъствие там ви дава възможност да поддържате връзка с предишни туристи и да привличате нови туристи.

Ние сме изградили и поддържаме няколко Facebook страници и имаме значителен опит. Mожем да изградим за вас ефектна страница и да ви консултираме как да я ползвате оптимално.


Направете запитване.....
Портфолио
Цени
Контакти